Při objednávce nad 500 Kč doprava zdarma.

Ubytovací podmínky

Apartmán Předpikolouzapikolou – SMLUVNÍ CENY A PODMÍNKY
Všeobecné podmínky
Předmětem pronájmu je apartmán Předpikolouzapikolou v objektu Polská 3, Šumperk, 78701, který bude užíván pro ubytování hostů za
účelem jejich rekreace.
Pronajímatel (dále jen majitel) garantuje pro budoucí hosty vybavení objektu a služby, které jsou deklarovány v bodě č. 9.
Objednavatelem (dále jen klient) rekreačního pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu (viz
níže).
Smluvní vztah vzniká na základě objednávky a úhrady stanovené zálohy (viz níže) klientem. Po zaplacení zálohy vzniká klientovi nárok na
rezervaci pobytu a zároveň tím stvrzuje znalost těchto podmínek.
Způsob platby:
Částku za celý pobyt zaplatí klient ihned od potvrzení objednávk, zpravidla převodním příkazem na účet u Fio banky, číslo účtu bude zasláno po
objednávce.
Důležité : Při převodu částky na účet (viz výše) doporučujeme uschovat doklad o zaplacení (stejně tak při zaslání peněz v hotovosti poštovní
složenku).
V případě, že klient nezaplatí řádně a včas zálohu na pobyt, zaniká platnost objednávky/rezervace s účinky od počátku!
Stornovací podmínky:
Klient je oprávněn zrušit objednávku/rezervaci kdykoliv před nastoupením pobytu (storno musí být provedeno písemnou formou, pokud není
dohodnuto s majitelem jinak).
Stornopoplatky: 30 a více dní před nástupem pobytu – 0,- Kč
29-15 dní před nástupem pobytu – 25% ze zaplacené zálohy
14-2 dny před nástupem pobytu – 50% ze zaplacené zálohy
1den před nástupem pobytu – 100% (záloha se nevrací)
Pokud bude na rezervovaný termín zajištěn náhradník, nebude storno poplatek účtován.

Při stornování pobytu ze strany klienta bude zbylá část zálohy vrácena klientovi do 10 pracovních dnů.
Při zrušení pobytu ze strany majitele (porucha v objektu, nemoc, atd.) budou do 10 pracovních dnů klientovi vrácena celá zaplacená částka.
Apartmá jsou určena pro ubytování maximálně 3 osob (1 manželská postel a 1 dětská postel). Počet lůžek je stanoven jako maximální počet
ubytovaných osob včetně dětí. Možná je pouze dětská postýlka.
Při nástupu předá majitel klientovi apartmán v uklizeném stavu a seznámí klienta se zařízením a vybavením.
Při odchodu majitel s klientem znovu zkontroluje stav objektu a zařízení. Pokud majitel zjistí po závěrečné kontrole závady způsobené klientem,
je oprávněn požadovat odpovídající náhradu
Snídaně: Klient obdrží poukaz na snídani (ve všední dny) nebo na brunch (o víkendech) Snídaně se podávají od 8:00 do 13:00, víkendový
brunch od 9:00. V případě, že klient potřebuje snídani před touto dobou, musí informovat majitele předem.
Cena:
Cenu nájmu za pobyt si majitel stanovuje v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. takto:
Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.
Celková cena za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených
podmínek.
Platbu lze provést, převodem na účet majitele, v hotovosti nebo na fakturu (po předchozí dohodě). Platbu lze provést také platební kartou na
místě.
Aktualizace Všeobecných obchodních a storno podmínek vstupuje v platnost dne 1.5.2019. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být
individuálně mezi majitelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.
Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel apartmánu firma hergot kafe s.r.o. je oprávněna v souladu s příslušnými obecně platnými
právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které jí pro účely
zpracování objednávky poskytl. Objednáním a zaplacením pobytu Zákazník vyslovuje souhlas s těmito podmínkami. Tento souhlas je možné
kdykoliv odvolat.